1:1 erhvervscoaching og personlig udvikling

De mål- og resultatorienterede forløb er både for mænd og kvinder - typisk chefer, ledere, projektledere, konsulenter og specialister i større erhvervsvirksomheder. Samtalerne betales af virksomheden.

Alle samtaleforløb starter med et indledende og afklarende møde, hvor nærmeste leder eller HR deltager.  På mødet fastlægger vi tema og de overordnede mål, hvorefter jeg udarbejder udkast til en samarbejdsaftale, der underskrives af alle parter og som fungerer som gensidigt arbejdsgrundlag for samtaleforløbet.

Indholdet i samtalerne tager afsæt i det personligt professionelle og handler om både ledelsesmæssige, personlige og karrieremæssige emner - og med erkendelse af, at det grænseløse arbejdsliv påvirker såvel personlige som private forhold, ligesom tidligere oplevelser og erfaringer spiller en rolle.

Jeg lægger stor vægt på kemi, tillid og tryghed som grundlag for at gennemføre et optimalt erhvervscoaching samtaleforløb - og arbejder under et sæt etiske retningslinjer, hvor etik og fortrolighed er i højsædet.


Kunder nævner disse fordele ved ekstern erhvervscoaching hos LIO Consult:

  • Objektivitet i forhold til virksomheden - ikke "fedtet" ind i skjulte agendaer eller det politiske spil, der foregår på virksomheden, men mangeårig erfaring fra erhvervslivet
  • Muligheden for at kunne maile ønsket fokus for kommende session og status siden sidst til mig forud for sessionen, hvilket gør selve sessionen særdeles målrettet og udbytterig
  • Fleksibilitet i tilrettelæggelse af selve forløbet
  • Det tætte samarbejde i udviklingsprocessen, hvor jeg jævnligt på baggrund af en session eftersender materialer, værktøjer, metoder, litteratur eller artikler til fokuspersonen
  • Muligheden for et eksternt frirum - et totalt sceneskift
  • Den organisatoriske forankring af forløbet, hvor nærmeste leder indgår i processen, så forløbet ikke svæver frit
  • Udformning af skriftlig samarbejdsaftale, der fastholder fokus

En session har en varighed på 1 ½ time. Et coachingforløb på 10 sessioner varer ca. 6-8 måneder.

Eksempler på temaer fra forskellige coachingforløb:

Jeg lægger vægt på kemi, tryghed og tillid for at sikre optimalt udbytte.