Gratis og uforpligtende kemi-møde

Det er en stor og vigtig beslutning af vælge den helt rette samtalepartner.

Alle nye kunder starter med et gratis og uforpligtende kemi-møde hos mig i samtalelokalet i Ole Suhrs Gade, København, inden nogen af os træffer beslutning om at starte et samarbejde

For ja, der er tale om et særdeles aktivt samarbejde om din udviklingsproces, der forløber over en periode i livet med fokus er på et udvalgt emne/tema f.eks. "Personlig og karrieremæssig afklaring"


Kemi er altafgørende for at samarbejdet skaber gode resultater
og her beror samarbejdet på 2 ting:Et kemi-møde tager op til 1 time

Kemi-mødet foregår sådan her:
 1. Du (eller HR) ringer til mig på tlf. 2949 4588 eller mailer til: mail@lioconsult.dk for at aftale nærmere om den indlendende kontakt.

 2. Du og jeg aftaler et tidspunkt, hvor du kommer ind til mig i samtalelokalerne i Ole Suhrs Gade i København

 3. Inden kemi-mødet mailer jeg de spørgsmål, som du kan tænke over, inden vi ses

 4. Jeg starter med at spørge dig om de ting, som jeg har behov for at vide noget mere om for at kunne tage stilling til, om jeg vil være den rette samtalepartner for dig
  og det får du allersenest besked om, inden kemi-mødet er slut

 5. De første spørgsmål lyder:

  -  Fortæl mig lidt om dig selv, dit arbejde og den situation, du befinder dig i
  -  Hvad er din største udfordring lige nu?
  -  Hvad vil du gerne have min hjælp til?

  og så styrer jeg samtalen med fokus på, hvad du gerne vil arbejde med og hvilke resultater, du ønsker at opnå. Vi taler også om dine erfaringer med brug af coaching, hvis du har prøvet det før.

 6. Du må stille mig ALLE de spørgsmål, som du har behov for svar på for at kunne træffe så vigtig en beslutning som valg af erhvervscoach

 7. Du er meget velkommen til at gå hjem og sove på beslutningen
  Det er vigtigt, at du kan mærke, at det vil føles rigtigt at starte et forløb hos mig

 8. Når du også er afklaret, er det muligt at aftale det indledende/afklarende møde, hvor din nærmeste leder (eller HR) deltager i rammesætning af forløbet. Mødet holdes hos mig eller på virksomheden (det bestemmer du)

 9. Efter det indledende møde mailer jeg et udkast til en skriftlig samarbejdsaftale direkte til dig, hvor forløbet er konkretiseret med tema, mål/fokusområder og beskrivelse af alle praktiske forhold. Nu er det helt klart for dig og din nærmeste leder, hvad vi starter op og hvad vi kan forvente af hinanden. Når du (I) har godkendt aftalen, kan du booke den første session.

Det er ingen tilfældighed, at jeg med glæde og stolthed kan sige, at jeg har verdens bedste kunder - og mine kunder er enige :-)

Vi har jo meget bevidst valgt hinanden og derfor skaber vi fantastiske resultater, netop fordi der er tillid og tryghed i relationen fra start af.