" En coach er én, der stiller andre spørgsmål, så de bliver klogere på sig selv og finder nye handlemuligheder"

Helt undtagelsesvist vil jeg både stille spørgsmålene og give svarene, så du bliver klogere på mig, mine metoder og motivation.

***

Hvad arbejder du med?

Jeg arbejder med andre menneskers personlige og ledelsesmæssige kompetence udvikling og hjælper personer til at komme videre i deres karriere ved at støtte, hjælpe og udfordre dem til at finde nye handlemuligheder. Det handler om selvindsigt, mod, vilje, motivation og handlekraft for at gennemføre ændringer i dagligdagen og opnå konkrete mål og resultater.

Hvordan gør du det?

Jeg holder individuelle samtaler og anvender en række forskellige metoder og teknikker, som jeg bevidst vælger ud fra mine kunders personlighed, situation og mål.

Metoderne er erhvervscoaching, vejledning, sparring, rådgivning, mentoring, supervision og konkret undervisning, alt efter, hvad der er behov for. Psykoterapi og hypnoterapi kan indgå efter nærmere aftale.

Derudover tilbyder jeg proceskonsultation, facilitering, foredrag, lederudvikling og undervisning.

Hvad siger dine kunder om dig?

Mine kunder siger, at jeg er tillidsvækkende, rolig, ærlig, empatisk og dygtig. Jeg er positiv og besidder en høj etisk moral. Jeg evner at møde mennesker, der hvor de er. Jeg er god til at skabe refleksion og støtte andre i deres udvikling

og ellers bruger de ord som: konstruktiv, seriøs, anerkendende og troværdig.

Hvem er dine kunder?

Mine kunder hos LIO Consult kommer fra erhvervslivet/organisationer og er typisk chefer, ledere, projektledere og specialister. De kommer med problemstillinger/udfordringer eller ønsker/mål, der har udspring og er relateret til deres arbejdssituation og det er virksomheden, der betaler for aktiviteterne.

Mine kunder hos subbrandet "TalentfuldeKvinder" er oftest kvinder, som selv finansierer deres udvikling.

Hvorfor er det meningsfuldt for dig at arbejde med andre menneskers personlige og ledelsesmæssige udvikling?

Menneskers måde at agere på f.eks. i organisationer er min store passion! Det er menneskets personlighed, der giver jobbet liv og karakter.

Jeg har altid iagttaget og interesseret mig for, hvorfor mennesker siger og handler som de gør og er dybt fasineret af, hvor meget godt (og skidt) mennesker kan udrette sammen, herunder hvor meget positiv synergi, der kan skabes mellem både mænd og kvinder på arbejdspladsen og i bruges af deres individuelle personligheder.

Jeg ved nu, at vi som mennesker kan det, som vi har lært og vi kan lære nyt hele livet. Det er aldrig for sent at lære nyt og udvikle sig personligt, ledelsesmæssigt og menneskeligt.

Jeg er selv et levende eksempel på, at udvikling batter noget og at "det gode arbejdsliv" i høj grad er noget som vi selv kan skabe og forme.

Al den viden, erfaring (nogle af dem dyrt købte) og alle mine oplevelser og udviklede kompetencer nyder jeg at bruge til at møde og støtte andre. Jeg glædes oprigtigt på mine kunders vegne, når de sidder med `aha`-oplevelsen: "Okay, jeg kan faktisk selv påvirke, hvordan jeg har det med mig selv og andre i meget højere grad end jeg gik og troede".

Så hvad gør dig til en kompetent erhvervscoach og konsulent?

Jeg er kompetent, fordi jeg kender mig selv og min historie rigtig godt. Min historie og mine livserfaringer er min største styrke.

Jeg har selv "gjort hovedrengøring på de indre linjer", så jeg altid holder mig selv tilpas udenfor, når jeg arbejder med mennesker i organisationer - og alligevel bruger jeg mig selv og mine erfaringer til at møde mine kunder med respekt, accept, forståelse og empati.

Af egen erfaring ved jeg godt, at det kan være både følsomt og udfordrende og at det kræver vilje at erkende og tage ansvar for sin egen kompetenceudvikling og arbejde systematisk, modigt og målrettet fremad på at opbygge nye erfaringer - for slet ikke at tale om at "åbne og rense gamle sår". Samtidig er oplevelsen af at etablere og forankre et stærkt personligt fundament med mental robusthed og emotionel stabilitet noget, som er værd at gå efter - særligt hvis karriereambitionerne retter sig mod at gå ledervejen.

Jeg efteruddanner mig kontinuerligt, modtager supervision og dokumenterer hele tiden mine erfaringer og opdaterer/nyudvikler mine materialer for at holde mig skarp.  Jeg arbejder eklektisk og mestrer at balancere mellem at støtte, hjælpe og udfordre.

Jeg har brugt over 25 år på at oparbejde et meget bredt repertoire indenfor mit felt. Jeg mestrer et hav af tilgange, værktøjer, angrebsvinkler og spørge-/lytteteknikker, der gør at jeg vælger bevidst og samtidig frit intuitivt mellem forskellige metoder og sikrer mig til stadighed, at det opleves nyttigt for processen. Jeg spørger jævnligt mine kunder, om, hvad de oplever virker bedst for dem - og undlader dermed bevidst at fortolke for meget.

Hvad er din motivation for at arbejde med kompetenceudvikling af ledere og specialister?

Helt grundlæggende så mener jeg, at dygtige medarbejdere fortjener god ledelse og god ledelse påvirker arbejdslivskvaliteten.

Det kan være en udfordring at forvalte et super spændende og udfordrende arbejdsliv og samtidig opretholde en tilfredsstillende balance i livet med tid og plads til at gøre noget af alt det andet, som er værdifuldt og forbundet med følelsen af livskvalitet. Jeg ved det, fordi jeg selv har prøvet det!

Jeg har helt konkret mærket på krop og psyke, hvad det vil sige at opleve stressen banke på. Heldigvis fik jeg stoppet mig selv i tide og startet på en vigtig personlig udviklings- og afklaringsproces.

Dét handler om at kunne mærke, hvordan det helt fysisk opleves i kroppen at føle sig rolig, sikker, god nok, rigtig, glad, tilfreds - ja en masse positive følelser, der kendetegner det at være et psykisk godt funderet menneske og være helt afklaret med, hvad der skal til for at opretholde en god arbejdslivskvalitet.

Det styrker selvværdet og giver selvtillid, når vi udvikler mod og handlekraft og tager et personligt ansvar for eget arbejdsliv og fortsatte karriereudvikling.

Der vil altid være brug for dygtige ledere!